Podziękowanie

igrzyska_koniec

Drodzy uczestnicy X Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych! W imieniu osób, które
zorganizowały zawody chcemy Wam wszystkim serdecznie podziękować!

Za to, że przyjechaliście, za to, że razem z Wami mogliśmy przeżywać to wspaniałe święto Olimpiad Specjalnych jakim
niewątpliwie są Igrzyska.

Dziękujemy Wam za to, że tak wielu ludzi z całej Polski pomogło nam w organizacji zawodów, że tak wielu wspierało nas swoim doświadczeniem i dobrym słowem. Każda pomoc była przyjmowana przez nas z wielką radością. Radość ta budziła poczucie wspólnoty, tak ważne i potrzebne przy realizacji tak dużego projektu.

Już po Igrzyskach, ale mamy nadzieję, że wywieźliście ze sobą wspomnienia, do których będziecie chętnie powracali, że wybaczycie nam nasze niedociągnięcia jeśli były, że wreszcie jeszcze kiedyś będziecie chcieli wrócić do nas, by znowu rywalizować na sportowych arenach.

Z taką nadzieją przesyłamy Wam gorące podziękowania i jak najserdeczniej zapraszamy na kolejne zawody!

ala_dziekuje

Bookmark the permalink.

Comments are closed.