Komitet Honorowy

Patronat Honorowy
Pierwsza Dama RP Pani Anna Komorowska

Przewodniczący Komitetu Honorowego
Pan Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy

Pani Katarzyna Frank – Niemczycka – Prezes Olimpiad Specjalnych Polska
Pan Andrzej Biernat – Minister Sportu i Turystyki
Pani Joanna Kluzik – Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej
Pan Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych
Pan Tomasz Siemoniak – Minister Obrony Narodowej
Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
Pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pan Dorota Jakuta – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pan Roman Jasiakiewicz – Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy
Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pan Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Pani Teresa Hernik – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pan Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji
Pan Wojciech Sypniewski – Wójt Gminy Osielsko
Jego ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Tyrawa – Odrynariusz Diecezji Bydgoskiej

Comments are closed.