Igrzyska organizują:

 

ORGANIZATOR

os_kujawsko_pomorskie

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I WSPÓŁORGANIZATORZY

os_narodowe

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta w Bydgoszczy

Urząd Marszałkowski w Toruniu
Urząd Gminy w Osielsku
Policja Polska
Wojsko Polskie
Straż Pożarna
Straż Miejska
Polskie Związki Sportowe
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 3 w Bydgoszczy
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Chełmnie

Comments are closed.